همیشه خدا رو به خاطر هر آنچه بر من گذشت شکر میکنم... گاهی هر آنچه بر تو میگذرد سبب رفتن یا ماندن آدمهاییست که دلیل میشوند تو بیشتر و بیشتر مشتاق به دیدن کسی شوی که تو را تنها برای خودت بخواهد و بماند... ماندنی که بشود لختی سر به شا نه اش بگذاری و آرام بگیری... آرامشی تا همیشه...

/ 2 نظر / 36 بازدید
صبا

[گل][گل][گل][گل][گل]