و چقدر امسال را دوست داشتم که پر از روزهای خوب تجربه بود و در من دخترکی را بیدار کرد که مدتها بود نمی خواستم برقصد... امسال را دوست داشتم که کسانی رفتند که باید می رفتند و کسانی ماندند که باید می ماندند... و من این روزها عاشقانه قد میکشم و میدانم که میشود در هوای بهاریم عاشق شد... و مگر نه اینکه من بهارم؟!

/ 3 نظر / 16 بازدید
صبا

[گل][گل][گل][گل][گل]

ملیحه

برات خیلی خوشحالم [لبخند]